<

Is het werkelijk? - Verkenningen van dichters

showcase item

Essays over de werkelijkheid bij Nederlandstalige dichters. Analyse, kenschets en introductie geven inzicht in werk van Gerrit Achterberg tot Ellen Warmond: opmerkelijke poëzie van Maurits Mok en M. Vasalis komen uitvoerig aan bod, evenals Kroons bijzondere interpretatie van de Cheops van J.H. Leopold plus de reactie hierop van Ida Gerhardt. Een belangrijke bijdrage vormt het leven en werk van Kroons leermeester Victor E. van Vriesland. Daarnaast: boeiende bijdragen over de dichter en de stad, 'De nachtegalen' van J.C. Bloem, en over het werk van Andreus, Eijckmans, Gilliams, Hamelink, Herzberg, Lodeizen, Tellegen. 

De bijdragen zijn in eerste versie gepubliceerd in tijdschriften als Achterbergkroniek, Bzzlletin, Ons Erfdeel, De Parelduiker en Poëziekrant. Voor deze bundel zijn ze alle aangepast, aangevuld, en van oneffenheden ontdaan, zonder de essentie te veranderen: de beschreven dichters zijn ieder op eigen manier op zoek naar een andere werkelijkheid dan de zintuiglijk waarneembare realiteit.