<

De getekende dag

showcase item

Uit deze bundel:


langs dichtgegroeide greppels
staan autowrakken verlaten

vogels liggen uiteengereten
langs startbanen

nu moet ik de strandjutter
nog spreken maar

er is echt wel moeite gedaan
om je te bereiken zie je

*
vergaan en niet te achterhalen
de vlinders toen het nog lente was

en mijn vogels van morgen
keerden in de winter
van onze woorden weer
maar met ontredderde vleugels

ga nu met deze vage warmte
ik heb niets over dan
een raaf dit vandaag


Een mond vol mij

hij doodde twee kinderen

de een noemde hij ik
de ander heette jij