<

Getemd Getij

showcase item

Getemd getij bestaat uit drie afdelingen. In 'Onvoltooid verleden tijd' gedenkt Dirk Kroon zijn overleden broer. Dan volgen losse gedichten waarin ouder worden het hoofdthema is, al klinken lichte motieven door. Als tegenwicht tegen alle vergankelijkheid houdt de dichter met 'Seizoenen' een poëtisch pleidooi voor het vieren van het leven.

Uit 'Seizoenen':

Augustus - noem deze maand
gerust naar een keizer.

Oogst is een onderdanig gegeven,
het zaaigoed deed alles of niets.

Wie zich ooit vrijheid verwierf
breekt brood, geeft niets om dit alles.

Genieten is nimmer een imperatief.

*

December - adempauze
van de bellenblazer tijd

Voordat het jaar uiteenspat
in vuurwerk en champagne

overdenkt men nagenietend
hoe het leven voortgang vindt,

de mooiste herinnering het heden.