<

Standplaats Schiedam

showcase item

Standplaats Schiedam
i.m. patris

dwalen vader dwalen
nagaan waar je nog kunt zijn
bijtend op de lippen
om wat werd omgespit

men had je vroeger hovenier genoemd
jij die aangaf waar een graf
een lang talud een speelplaats of een park
kon worden aangelegd

nu ik je sporen naga
vaststel wat je achterliet
dwalend vader dwalend
hebben ze wat jij gemaakt hebt weggewerkt

een enkele vergeten plek verraadt jouw hand
en verder dwalend vader dwalend
beland ik op de plek
die je zelf nog wel bezocht
maar niet ontworpen of gedolven hebt