<

Varianten van stilte

showcase item

Uit deze bundel:

Vanouds

telkens wanneer we gespeeld hebben
als vergeetgrage kinderen
leggen we alle woorden af
neem ik jouw ritme van ademhalen over
telkens wanneer je opstaat
neem ik mijn stilte terug


Akoepedisch

liplezen
letterlijk weten
wat wordt gezegd

nadrukkelijk horen
of je het erg vindt
doof te zijn


Depressie

als alles dood is
en je de meest nabije
pijn ziet lijden
omdat je niet in staat bent
levend te zijn

verlang je naar de befaamde lange slaap
die kans ziet je verdriet weer op te wekken
al staar je uiterlijk onaangeraakt
in niets ontziende verten