<

A. Roland Holst, Ik herinner mij

showcase item

Uit de flaptekst:

A.Roland Holst kon vertellen. Wie hem persoonlijk kende, wist op welke bijzondere wijze deze dichter boutades, herinneringen en anekdotes te berde kon brengen.
In 1969 vatte men het plan op, een groter gehoor te laten kennismaken met de causeur die Roland Holst was door hem voor de radio zijn herinneringen te laten vertellen. Het kostte moeite de dichter te bewegen zich voor een dergelijk medium te uiten. Maar hij zegde het toe op voorwaarde dat Simon Carmiggelt gespreksgenoot zou zijn. Aangespoord door de vragen en vriendschap van Carmiggelt bleek Roland Holst weldra in staat de taperecorder te vergeten en vrijuit te praten, slechts beperkt door de maatstaven van het betamelijke die hij zichzelf stelde.


De uitzendingen die volgden werden met enthousiasme ontvangen. De volledige tekst van de gemaakte opnamen werd echter nooit gepubliceerd. Ik herinner mij voorziet in deze leemte. De tekstbewerker heeft de specifieke spreektrant van Roland Holst gerespecteerd.
Het kenmerkt Simon Carmiggelt dat hij steeds terzijde treedt om Roland Holst volledig tot zijn recht te laten komen, het kenmerkt Roland Holst dat hij zeker niet alleen over eigen leven en werk spreekt, maar talrijke figuren (waaronder Bloem, Boutens, Couperus, Van Deyssel, Gorter, Slauerhoff) in herinnering brengt door middel van markante anekdotes en typeringen.