<

Dat schitterende water

showcase item

Flaptekst:

De zee maakt deel uit van de Nederlandse belevingswereld. Sinds jaar en dag zijn talrijke dichters gefascineerd of geobsedeerd door het lokkende en afschrikwekkende water. Niettemin bestaan er weinig thematische bloemlezingen over de zee.
Dat schitterende water biedt de lezer een ruime, rijk geschakeerde verzameling. De samensteller stelde zich ten doel een zo breed mogelijk beeld te geven van de zee in de Nederlandse poëzie van de laatste eeuw.
Dirk Kroon voegt met deze bloemlezing een nieuwe gewetensvolle publikatie aan een respectabele reeks literaire uitgaven toe.
De bloemlezing kwam tot stand op verzoek van de directie Noordzee van de Rijkswaterstaat.

*
Bibliografische opmerking:
Buiten de handel verscheen dezelfde bloemlezing met een voorwoord van ir. D. Tromp, Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat, directie Noordzee. Deze editie werd cadeau gedaan aan contacten van het ministerie.