<

Dit meldt het uur u

showcase item

Uit de flaptekst:

Enerzijds presenteert Nijhoffs gedicht zich, door de wijze waarop het geschreven is, als een zeer toegankelijk geheel, anderzijds blijken er bij nadere beschouwing vele ´betekenislagen' aan te wijzen. In de loop der jaren zijn er talrijke analyses en interpretaties van Het uur u verschenen. Een en ander lag echter zo verspreid, dat slechts enkele ingewijden alle bevindingen en ontdekkingen konden overzien. Met de verschijning van Dit meldt het uur u is dit veranderd en wordt een ruimer publiek in staat gesteld, kennis te nemen van de uiteenlopend visies op een uniek gedicht.