<

Er bleef toch geen bewijs

showcase item

Uit de flaptekst:

Het mag verheugend heten dat de aandacht voor J. Slauerhoff zeker niet tanende is. Het aantal beschouwingen over zijn werk breidt zich nog steeds uit. Nu de Slauerhoff-essayistiek zich reeds over meer dan een halve eeuw uitstrekt, dreigt een deel ervan in het vergeetboek te raken of onvindbaar te worden. Mede om dit te voorkomen zijn in Er bleef toch geen bewijs de belangrijkste opstellen over Slauerhoffs poëzie samengebracht.
Men vindt er recensies in, die bij eerste publikatie van Slauerhoffs bundels in dagblad en tijdschrift verschenen, naast een ruim aantal later geschreven beschouwingen. Bij de keuze is ervoor gezorgd dat alle verschenen dichtbundels voldoende aandacht krijgen. Bovendien worden achtergrond, verwantschappen en invloeden geschetst. Enkele opstellen behelzen interpretaties van afzonderlijke gedichten.