<

Ik had het leven me anders voorgesteld

showcase item

Uit de flaptekst:

Allereerst komt Slauerhoff zelf aan het woord in de drie interviews die hij heeft afgestaan. Vervolgens vertellen varensgezellen hoe Slauerhoff was als schepeling. De derde afdeling bestaat uit herdenkingsartikelen, o.a. afkomstig uit de na 1936 en 1946 niet meer herdrukte afleveringen van Groot Nederland en Proloog. Het vierde hoofdstuk omvat de vele herinneringen van vrienden en collega-schrijvers: bekende herinneringen als die van Vestdijk en minder bekende die hier voor het eerst worden herdrukt. Een aantal addenda, waaronder de nog niet elders gepubliceerde woorden van A. Roland Holst over Slauerhoff, besluit dit boek.