<

In deze weidsche vlucht de koning Cheops

showcase item

Uit de flaptekst:

J.H. Leopold was aanvankelijk een dichter voor weinigen. De grootheid van zijn dichterschap is slechts langzamerhand tot een groter publiek doorgedrongen. Maar men is zich steeds intenser met Leopolds werk gaan bezighouden. Het is te zien aan de reacties op het lange gedicht Cheops. Voor het eerst gepubliceerd in De Nieuwe Gids van 1915, kreeg dit magnum opus pas rond de dood van de dichter in 1925 enige diepgaande aandacht. In de decennia erna is de faam van de Cheops gegroeid en ontstonden er verschillende interpretaties.

Als alle grote poëzie is het gedicht poly-interpretabel en biedt het vele inzichten en perspectieven. De beschouwingen erover vertonen vele invalshoeken en benaderingswijzen. Om de Leopold-lezer in staat te stellen het geheel te overzien en de diverse toegangswegen tot dit gedicht te ontsluiten, werden alle tot op heden verschenen interpretaties hier bijeengebracht.