<

Maar toen het lag ontdekt, leek het verraad

showcase item

Uit de flaptekst:

In dit deel worden recensies die om diverse redenen van belang zijn aan de vergetelheid ontrukt. Voor opstellen die het verzameld proza betreffen is eveneens plaats ingeruimd. Analyses van afzonderlijke verhalen of romans plus onderzoekingen naar thema's in Slauerhoffs werk, vormen voorts een belangrijk onderdeel van dit derde en laatste compilatiewerk in de Slauerhoff-bibliotheek van Bzztôh.