<

Nooit zag ik Awater zo van nabij

showcase item

Uit de flaptekst:

in 1934 schreef Martinus Nijhoff het gedicht 'Awater'. Hij publiceerde het nog in hetzelfde jaar als slotvers van zijn bundel Nieuwe gedichten. Direkt erkende men de bijzondere literaire waarde van 'Awater'. Sindsdien heeft dit gedicht behalve vele lezers ook een niet gering aantal interpreten gevonden. Van collega-schrijver tot hoogleraar heeft men zich gewaagd aan interpretaties.

Nu er inmiddels een kleine 50 jaar verstreek, is het steeds moeilijker geworden een volledig beeld te krijgen van wat men zoal in 'Awater' heeft willen en kunnen lezen. Daarom werden in Nooit zag ik Awater zo van nabij alle tot op heden gepubliceerde interpretaties en ontdekkingen gebundeld. Aanvaarde en omstreden meningen vindt men bijeen. Om de diverse auteurs recht te doen én om de lezer een historisch overzicht te geven, treft men de bevindingen in chronologische volgorde aan.