<

Essays in Bzzlletin

showcase item

ESSAYS IN BZZLLETIN, LITERAIR MAGAZINE 

November 1978 
Tussen afweer en overgave. Over de poëzie van Maurits Mok, In: Bzzlletin, 7e jrg. nr. 60, blz. 58-64 

Februari 1980 
Reiziger doet Cheops. Een andere kijk op Leopold en zijn gedicht, In: Bzzlletin, 8e jrg. nr. 73, blz. 3-16 [Opgenomen in: Dirk Kroon, In deze weidsche vlucht de koning Cheops, Teksten omtrent Cheops van J. H. Leopold, Uitgeverij Bzztôh, ´s-Gravenhage, 1983, blz. 257-288] 

Januari 1981
Maurits Mok, Bij brood alleen, In: Bzzlletin, 9e jrg. nr. 82, blz. 11-15 

November 1981 
Hans Lodeizen, Ongepubliceerd werk. Een keuze door Dirk Kroon, In: Bzzlletin, 10e jrg. nr. 90, blz. 28-34 
Verweer tegen kilte. De poëzie van Hans Lodeizen in het geding, In: idem, blz. 55-58

Mei 1982 
Jozef Eijckmans, 35 jaar dichterschap tegen 75 jaar leven, In: Bzzlletin, 10e jrg. nr. 96, blz.23-33 

Maart 1983 
Omwegen naar een centrum. Elf dichtbundels van Jacques Hamelink, In: Bzzlletin, 11e jrg. nr. 104, blz. 29-42 

April 1984
Eenheidsverlangen en eenheidsbesef in de poëzie van M. Vasalis, In: Bzzlletin, 12e jrg. nr. 115, blz. 3-10 

Oktober 1984 
De dood in het (vroege) werk van Jan Wolkers, In: Bzzlletin, 13e jrg. nr. 119, blz. 20-26 

Februari 1985 
Leven en werk van Victor E. van Vriesland, In: Bzzlletin, 13e jrg. nr. 123, blz. 2-12, 30

Februari 1989 
De dichter en de stad, In: Bzzlletin, 17e jrg. nr. 163, blz. 18-23 

Februari 1994 
Dichter bij de stilte, In: Bzzlletin, 23e jrg. nr. 213, blz. 17-19

September 2004 
De poëzie van M. Vasalis — een kenschets , In: Bzzlletin, nr. 300 [laatste aflevering, h.c.], blz. 18-22