<

Essays in Kultuurleven

showcase item

ESSAYS EN RECENSIES IN KULTUURLEVEN, MAANDBLAD VOOR KULTUUR & SAMENLEVING 


Januari 1980 
Poëziekroniek: Een steen tegen de Spiegel van Van Vriesland - deel 1, In: Kultuurleven, 47e jrg. nr. 1, blz. 22-25 

Februari 1980 
Poëziekroniek: Een steen tegen de Spiegel van Van Vriesland - deel 2, In: Kultuurleven, 47e jrg. nr. 2, blz. 106-108 

Maart-april 1980 
Poëziekroniek: Aarzelend voor het voetlicht: Remco Campert [ over: Campert, Theater; Scholten, Een aanslag op de ouderdom; Fokkema, Het komplot der Vijftigers ] , In: Kultuurleven, 47e jrg. nr. 3, blz. 202-204 

Juni 1980 
Poëziekroniek 4 [ over: Vanhoutte, Tripas, Kemp, Boccarossa, Kuipers, Van Dijk, De Hartog, Eyckmans, Van den Berg ], In: Kultuurleven, 47e jrg. nr. 5, blz. 400-405 

Juli-augustus 1980 
Poëziekroniek 5: Ellen Warmond, dichteres van het 'desondanks' [ over: Tegenspeler tijd, Implosie, Gesloten spiegels ], In: Kultuurleven. 47e jrg. nr. 6, blz. 506-510 

September 1980
Poëziekroniek 6: gemengd nieuws [ over: Eyckmans, Van der Plas, Anonymus, Tollens, Vogel, Van Wilderode, div., Van Eyck, Vos, Van Santen ] , In: Kultuurleven, 47e jrg. nr. 7, blz. 590-595 

Oktober 1980
Poëziekroniek 7: over E.E.G. en essay [ over: Martens, ´s-Gravesande, Th. de Vries, Dubois ], In: Kultuurleven, 47e jrg. nr. 8, blz. 688-692 

November 1980 
Poëziekroniek 8 [ over: Boon, Serras, Wauters, Ter Balkt, Diepstraten/Kuyper, De Piere ], In: Kultuurleven, 47e jrg. nr. 9, blz. 785-790 

December 1980 
Poëziekroniek 9 [ Leo Vroman, Nieuwsgierig ] , In: Kultuurleven, 47e jrg. nr. 10, blz. 886-890 

Januari 1981 
Poëziekroniek 10 [ over: Van Baaren, Beurskens, Speliers, Van Maele, Deleu ], In: Kultuurleven, 48e jrg. nr. 1, blz. 24-29

Februari 1981
Poëzie: kroniek 11 [ over: Steven Membrecht, Toen en later, Ontbindend/Elementair, De onzinnige wekker en andere gedachten ] In: Kultuurleven, 48e jrg. nr. 2, blz. 117-121

Maart-april 1981
Kroniek 12 [ over: Bakker, Schuur, Van der Vegt, div., Braet] , In: Kultuurleven, 48e jrg. nr. 3, blz. 203-207 

Juni 1981
Poëzie: kroniek 13 [ over: Van de Waarsenburg, Pernath, Haasse & Gelderblom, div., Hooft ] , In: Kultuurleven, 48e jrg. nr. 5, blz. 395-399