<

Is het werkelijk? - Verkenningen van dichters

showcase item

Essays over de ervaren werkelijkheid bij Nederlandstalige dichters. O.a. over Achterberg en Hoornik, Hans Andreus, J.C. Bloem, Jozef Eijckmans, Ida Gerhardt, Maurice Gilliams, Jacques Hamelink, Judith Herzberg, J.H. Leopold, Hans Lodeizen, Maurits Mok, Toon Tellegen, M. Vasalis, Victor E. van Vriesland, Ellen Warmond.