<

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

showcase item

In Jaarboek 1973-1974 afdeling Levensberichten het portret: Nicolaas Adrianus (Nico) Verhoeven, p. 153-159

In Jaarboek 1974-1975 afdeling Levensberichten het portret: Victor Emanuel van Vriesland, p. 98-109

Beide levensberichten verschenen tevens afzonderlijk als overdruk (h.c.)