<

Kritiek van de esthetische rede

showcase item

De dichter is een slang. Aspecten van de kunsttheorie en poëzie van Victor E. van Vriesland, In: Eldert Johannes Willems (samenst.), Kritiek van de esthetische rede, Instituut voor Esthetica, Universiteit van Amsterdam, 1982, p. 94 - 125
[Tekst van een gastcollege door Dirk Kroon, gehouden op 23 maart 1980]