<

Chassidische vertellingen over de holocaust

showcase item

Flaptekst:

"Ik had voortdurend het gevoel dat de vertelling die mij werd toevertrouwd een levende getuige, een huiverende ziel was," schrijft Yaffa Eliach in haar inleiding tot deze eerste verzameling chassidische vertellingen uit meer dan een eeuw tijd. Uit de as van de holocaust heeft zij in deze aangrijpende verhalen over het geloof in God en de mens voor het nageslacht bewaard.

De chassidische vertelling kent een rijke traditie, die teruggaat tot de eerste verzameling anekdotes (1814) over de grondlegger van deze Oosteuropese orthodox joodse beweging, de Baal Sjem Tov. Schrijvers als Kafka en Agnon (Israëls Nobelprijslaureaat) lieten zich erdoor inspireren. De chassidische vertellingen, neergeschreven door Martin Buber verwierven ook in Nederland grote bekendheid. De chassidische thema's bij uitstek - liefde, menselijkheid, optimisme - en een ongebreideld geloof en vertrouwen in God, maken het mogelijk dat juist de positieve elementen van het leven in de dodenkampen erin worden uitgedrukt. De chassidiër blijkt vastbesloten te geloven dat het kwaad van voorbijgaande aard is en dat het goede uiteindelijk zal zegevieren.

In Amerika werd het boek enthousiast ontvangen:

"Een prachtige verzameling."- Saul Bellow

"Rechtstreeks voortspruitend uit de holocaust, zijn deze vertellingen waardevolle getuigenissen van de onknakbare joodse geest, lichtend en algemeen geldend in hun dramatische reikwijdte." - Jerzy Kosinski

"Een belangrijk wetenschappelijk werk en een onverwacht helder venster op de voorheen verzegelde wereld van de chassidische reactie op de holocaust. De waargebeurde verhalen en grillige vertellingen over wonderen, bieden een diepgaand en vaak scherp inzicht in de ziel van hen die verschrikkelijk hebben geleden onder de handen van de nazi's en die er op een of andere wijze in zijn geslaagd, dat lijden zelf te gebruiken als het ruwe materiaal voor hun verdere leven. - Chaim Potok

Yaffa Eliach is dichteres, toneelschrijfster, hoogleraar geschiedenis en literatuur (Brooklyn College) en directrice van het Centre for Holocaust Studies.