<

Sprookjes uit Israël

showcase item

Flaptekst:

De mondeling overgeleverde volksliteratuur van de joden uit de islamitische landen werd pas opgetekend nadat deze naar Israël waren gekomen; de Europese vertellingen staan al iets langer, vanaf eind vorige eeuw, genoteerd. Het is duidelijk dat deze verzameling sprookjes uit Israël uit verschillende werelddelen afkomstig is en daardoor een uitgebreid aantal genres vertegenwoordigt. Nog een bijzonderheid is dat deze spookjes een tijdsspanne van meer dan 3000 jaar omvatten!

 

Opmerking:

Bij de jaarwisseling 1995/1996 publiceeerde Koninklijke Van de Garde BV te Zaltbommel een bloemlezing van 80 pp. uit deze verzameling onder de titel Israëlische sprookjes, zonder medeweten van de vertaler - weliswaar hors commerce.