<

Nieuws

 

Terugblik

 

 Na het faillissement van uitgeverij Bzztoh (2009) heeft Dirk Kroon zijn werk aangeboden aan de jonge, geheel zelfstandige uitgeverij Liverse te Dordrecht. Deze heeft Bijna oud, gedichten van een babyboomer in december 2011 gepubliceerd als nummer 8 van de Bordeauxreeks die onder redactie staat van Kees Klok. In maart 2013 bracht Liverse de thematisch verwante bundel Dagelijks despoot, de jaren van een babyboomer als nummer 18 in dezelfde reeks.

 

Vervolgens brengt Uitgeverij Liverse in de zomer van 2015 een ruime keuze van 364 blz. uit de essays die Kroon schreef voor Bzzlletin, Ons Erfdeel, Poëziekrant, De Parelduiker en zo meer. Titel: Is het werkelijk? Verkenningen van dichters. Daarin staan dichters centraal die geen genoegen nemen met de dagelijkse, zintuiglijk waarneembare werkelijkheid: Achterberg, Andreus, Bloem, Gerhardt, Gilliams, Hamelink, Herzberg, Hoornik, Lodeizen, Mok, Tellegen, Vasalis en Warmond komen aan bod, naast Kroons bijzondere interpretatie van Leopolds Cheops en de positieve reactie van Ida Gerhardt erop, plus een introductie op leven en werk van de intrigerende literator Victor E. van Vriesland die Kroons leermeester en vriend werd en over wie Jo Otten-biograaf Rob Groenewegen een biografie voorbereidt voor uitgeverij Atlas Contact. 

 

Als pendant van deze verzameling literaire essays is eind 2015 bij uitgeverij Liverse verschenen: Verzamelde liefdesgedichten waarin Dirk Kroon een royale thematische keuze samenbracht uit de gedichten, die hij schreef van 1965 tot en met 2015. Hij herzag fragmenten, herschreef en herschikte diverse onderdelen om te komen tot een definitieve editie. Ook niet eerder gepubliceerd recent werk is opgenomen. Deze verzamelbundel van 112 gedichten kreeg de titel Verzamelde liefdesgedichten - het is nooit volmaakt en is verschenen als deel 35 in de Bordeauxreeks.  

 

In mei 2016 heeft Dirk Kroon een nieuwe verzamelbundel voltooid, Sterveling, de gedichten van een babyboomer. Daarin zijn opgenomen de licht herziene herdruk van Bijna oud en Dagelijks despoot, plus een volledig nieuwe bundel met het thema ouder worden, Vergeefs verweer. Deze complete editie verschijnt als nummer 36 van de Bordeauxreeks. Een voorproefje van 12 (dubbel)gedichten, Tema con variazioni, staat sinds half juli 2016 online via het literaire tijdschrift Extaze. Op 17 september 2016 overhandigde uitgever Henk Verweerd het eerste exemplaar van deze bundel aan de auteur.

 

 Verzamelde gedichten

 

Uitgever Verweerd heeft de dichter in december 2016 uitgenodigd 'De dikke Kroon' samen te stellen. Aan deze verzamelde gedichten is intussen hard gewerkt; evenals bij Kroons eerdere verzamelbundels, c.q. herdrukken zijn de gedichten herhaaldelijk licht herzien. Daarmee sluit hij zich aan bij Paul Valéry die meende dat een gedicht nooit voltooid was. Deze definitieve editie draagt de naam: Op de hoogte van de vogels - verzamelde gedichten.  

 

De presentatie van Op de hoogte van de vogels - verzamelde gedichten vond inmiddels plaats op zondag 23 april 2017 in de roemruchte en riante boekhandel Donner te Rotterdam. Wim van Til (Poëziecentrum Nederland) die de flaptekst voor dit boek verzorgde, interviewde de dichter. Voorts gaf Kroons oude vriend Lévi Weemoedt acte de présence. Beiden lazen gedichten voor een publiek van ongeveer 100 personen. Wie de verzamelde gedichten aanschafte, ontving naast een handtekening of opdracht een handgeschreven gedicht van Dirk Kroon. Voor de signeertafel vormde zich een lange rij. Overigens zijn deze verzamelde gedichten o.a. beschikbaar in The British Library, die eerder al 20 titels van Dirk Kroon heeft aangeschaft. De kritiek op dit boek van 632 blz. is lovend. In Poëziekrant van nov./dec. 2018 besloot Renaat Ramon zijn overwegingen met het judicium: 'Een monument waarvoor wij Uitgeverij Liverse dankbaar zijn.'

 

 In de publieke ruimte

 

Nieuw geschreven teksten zijn 29 juni 2018 onthuld op de Rotterdamse Beukelsbrug en het brugwachtershuis aldaar (beide ontwerp van Wim Quist, 1965): een gedicht op het glas van het huis, plus 2 gedichten op de 114 m. lange brugleuning, met verwijzing naar de Van Nellefabriek (ontwerp Brinkman & Van der Vlugt, 1930). Dit beroemde voorbeeld van het Nieuwe Bouwen is vanaf de Beukelsbrug te zien. De teksten werden na een open inzendingsprocedure door de jury van de Stichting Brugwachtershuisje uitgekozen, evenals het ontwerp van een paard door Vos Broekema dat ook op het huis wordt afgebeeld. Het verwijst naar de Delfhavense Schie als voormalige trekvaart.

 

In aansluiting op de verzamelde gedichten

 

Uit het werk dat Kroon de afgelopen drie jaar schreef, stelde hj een nieuwe bundel samen, Onder de vogels, een thematische bundel over de tijd en het menselijk bestaan. Het eerste exemplaar is door uitgever Henk Verweerd op 4 oktober 2019 aan de dichter overhandigd. De bundel is uitgevoerd in hardcover, bevat 70 blz., verschijnt eveneens bij Uitgeverij Liverse en is verkrijgbaar bij de betere boekhandel, al dan niet online. Buitengewoon verheugend nieuws: op 19 december 2019 is de tweede druk verschenen. De enige zetfout uit de eerste druk is verbeterd, de bindwijze is verrijkt met een kapitaalbandje en het papier (ecru) past nog beter bij de hardcover. Er verschenen tot op heden alleen maar zeer positieve recensies, van o.a. Dirk de Geest, Guy van Hoof, Erick Kila en Renaat Ramon.

 

Rond Kroons 75e verjaardag boden uitgever Henk Verweerd en  Wim van Til (Poëziecentrum Nederland) een liber amicorum Dirk Kroon 75 in één fysiek exemplaar aan, dat te zien is via de link:
https://designrr.page?id=130803&token=4119923097&type=FP&h=7284

 

Half 2021 vraagt uitgever Henk Verweerd of Kroon niet een nieuwe bundel wil samenstellen. Een echte verrassing voor de dichter die nog nooit heeft meegemaakt dat een uitgever zelf erom vroeg. Aangezien Kroon gedurende 2 jaar uitsluitend gedichten van 4 regels heeft geschreven, die rijmen, alliteratie en assonantie kennen en één thema hebben, zegde hij een bundel toe, zodra vorm en thema waren voltooid. En zo staat voor september 2021 aangekondigd: Na de vogels, nr. 61 in de Bordeauxreeks. De 75 gedichten geven zonder omwegen een herkenbaar leven weer waaruit veel is verdwenen, maar waarin de dichter openstaat voor raadsel en perspectieven in een steeds schraler bestaan dat zal uitdraaien op de dood. Na de vogels is duidelijk een bundel met essenties die de nu 75-jarige dichter niet eerder had kunnen schrijven. De titel verwijst naar het laatste stadium in de relatie met de vogels. Waar A. Roland Holst zijn laatste bundel Voorlopig noemde, lijkt Na de vogels Kroons voorlopig diens laatste. Na de vogels is 14 oktober 2021 verschenen en verwierf al enkele zeer positieve recensies. Recente berichten komen op Facebook te staan.

 

Langzamerhand komt er een nieuwe bundel in zicht. Mijn volledig dichtwerk zal waarschijnlijk bestaan uit: Op de hoogte van de vogels-verzamelde gedichten (2017), Onder de vogels (2019), Na de vogels (2021) en Vogelvrij (werktitel). Eind mei 2023: Vogelvrij verschijnt.